• Prawo do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy  [dotyczy konsumentów]
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Zofia Mateuszczyk Sklep Płonąca Żyrafa; ul. Wygodna 26/110; 94-024 Łódź, e-mail: reklamacje(at)plonaca-zyrafa.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Najprostszą, najtańszą, najszybszą i najskuteczniejszą metodą powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy jest przesłanie oświadczenia (wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji zwrotu danymi, np. numerem Państwa rachunku bankowego) na wskazany wyżej adres e-mail.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od umowy. Adres do wysyłki:
Zofia Mateuszczyk Sklep Płonąca Żyrafa

Trzykrotki 1
92-704 Łódź

Prosimy o odesłanie paragonu, jeżeli to możliwe. Jeśli wybrali Państwo przesyłkę pobraniową lub płatność przez Przelewy24, prosimy o podanie numeru konta, na które mamy zwrócić pieniądze (w takich wypadkach nie dysponujemy informacją o numerze rachunku bankowego, z którego dokonano płatności; automatyczny zwrot wpłaty przez system Przelewy24 może potrwać znacząco dłużej niż przelew bezpośrednio na Państwa konto i jest to niezależne od nas).
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 
WAŻNE! Nie odbieramy żadnych przesyłek wysłanych do nas za pobraniem lub na koszt adresata, a także nieuzgodnionych przesyłek niebędących korespondencją.